វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជារំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយ ខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងសកលលោកកើនឡើង

វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងងើបឡើងវិញ គាំទ្រដោយការកើនឡើងបន្តិចម្តងៗ នៃលំហូរវិនិយោគពីបរទេស ខណៈដែលការវិនិយោគក្នុងស្រុក និងតម្រូវការសម្រាប់អចលនទ្រព្យតម្លៃ ទាប និងមធ្យមកំពុងកើនឡើង។ ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងដោយឯកឧត្ដមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសមាជសមាគមអ្នកវាយតម្លៃនិម្មិតអាស៊ានលើកទី២៣ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា។

ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងនិន្នាការពិភពលោក សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ ២០២១ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថា នឹងងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា ២,៤ ភាគរយដោយសារតែការគំរាមកំហែងបន្តនៃកូវីដ-១៩ និងការងើបឡើង វិញយឺតជាងការរំពឹងទុកនៃតម្រូវការសកល ការដកចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាល និងការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់ លោកបានបន្តថា ធម្មតាថ្មីនៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វិស័យអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា ២,៤ ភាគរយក្នុងឆ្នាំ ២០២១ និង ៤,៨ ភាគរយនៅឆ្នាំ ២០២២ បន្ទាប់ពី FDI ធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែការវិនិយោគក្នុងស្រុក និងតម្រូវការលំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យនៅតែបន្ត បង្ហាញកំណើនខ្លាំង។ 

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថា ការព្យាករណ៍ទាំងនេះនៅតែជាការប៉ាន់ប្រមាណ ដោយសារហានិភ័យនៃរលកថ្មីនៃមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលកំពុងរីករាលដាលខ្លាំង និងបន្តបង្កបញ្ហាប្រឈម ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សកល និងក្នុងតំបន់។ យោងតាមឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការអន្តរាគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចំនួន ១០ លើករួចមក ហើយ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យអាជីវកម្ម និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានស្ថេរភាព ជាពិសេស កម្មករ-និយោជិត គ្រួសារក្រីក្រ និងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ-១៩។