បច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022៖ សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា កំពុងរីកចម្រើន ប៉ុន្តែត្រូវជួបនឹងបញ្ហា នៃការឡើងថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ


យោងតាមការសិក្សា និងវិភាគដោយធនាគារពិភពលោក (The World Bank) បានចេញផ្សាយថា កម្ពុជាពេលនេះ កំពុងជួបនឹងវិបត្តិតម្លៃប្រេង ខណៈសេដ្ឋកិច្ចបានចាប់ផ្តើម ងើបឡើងវិញ ចំពេលមានការរឹតបន្តឹង ទាក់ទងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ មកវិញ។ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន នៃតម្លៃប្រេង ត្រូវបានពង្រីកដោយអតុល្យភាព ខាងក្រៅដ៏ធំរបស់កម្ពុជា។ ការកើនឡើងតម្លៃថាមពល និងអាហារពិភពលោក កំពុងជំរុញឱ្យមាន អតិផរណាខ្ពស់ ហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ដែលមានការសន្សំមានកម្រិត ទំនងជានឹងទទួលរងនូវ ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង នៃតម្លៃប្រេង។

ទន្ទឹមនឹងនេះយុទ្ធសាស្ត្រ "រស់នៅជាមួយកូវីដ-១៩" បានបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុន។ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹង កើនឡើង ៤,៥% នៅឆ្នាំ ២០២២ ប៉ុន្តែផ្លូវនៅខាងមុខ នៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់។ ឱនភាពសារពើពន្ធ ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងពង្រីកដល់ ៦,៣% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ដោយសាររដ្ឋាភិបាល នឹងត្រូវបន្តកម្មវិធីចំណាយ ដើម្បីជួយដល់ជនក្រីក្រ។ ក្នុងរយៈពេលមធ្យម សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងកើនឡើងក្នុងរង្វង់ ៦% ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដោយច្បាប់វិនិយោគថ្មីរួម ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មសេរី ជួយជំរុញការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម។ របាយការណ៍នេះផ្តល់ អនុសាសន៍គោលនយោបាយ ដែលអាចជួយរក្សា ការស្ទុះងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយនិរន្តរភាពរួមមាន៖

បន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-១៩, ពង្រឹងទំនុកចិត្តអតិថិជន និងវិនិយោគិន, ការលើកកម្ពស់ការនាំចេញ ជាពិសេសលើទំនិញកសិកម្ម តាមរយៈការសម្រួលពាណិជ្ជកម្ម និងកាត់បន្ថយការចំណាយ លើការធ្វើអាជីវកម្ម និងស្ថេរភាពនៃតម្លៃលក់រាយ។ ផ្នែកផ្តោតពិសេសនៃរបាយការណ៍ ពិនិត្យមើលការរំខាន នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ ក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺរាតត្បាត និងពន្យល់ពីរបៀបបង្កើត យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បី កាត់បន្ថយថ្លៃដើមដឹកជញ្ជូន។

ការកើនឡើងតម្លៃប្រេង កំពុងប៉ះពាល់ដល់ ការនាំចេញទំនិញកសិកម្ម។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជានៅ តែមិនទាន់មាន ការអភិវឌ្ឍន៍នៅឡើយ ហើយដំណើរការរបស់ប្រទេស ក្នុងវិស័យភស្តុភារ មានកម្រិតទាប ជាងប្រទេសដទៃទៀត នៅក្នុងតំបន់ ដែលបណ្តាលឱ្យ មានការចំណាយខ្ពស់ជាង។ ការបង្កើនភាពជឿជាក់ នៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងគុណភាពសេវាកម្ម គឺជាគន្លឹះក្នុងការ ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង នូវដំណើរការដឹកជញ្ជូន របស់ប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារការព្យាករណ៍ មិនគ្រាន់តែជាបញ្ហានៃពេលវេលា និងតម្លៃប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ ជាធាតុផ្សំនៃគុណភាព នៃការដឹកជញ្ជូនផងដែរ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែង របស់កម្ពុជា សម្រួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ និងពង្រឹងការតភ្ជាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីបម្រើអតិថិជនឱ្យកាន់តែ ប្រសើរឡើង និងបំពេញតម្រូវការសម្ភារៈបរិក្ខារ រួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងតំបន់ សម្រាប់ការចែកចាយធាតុចូល និងទិន្នផលដែលអាចទុកចិត្តបាន នឹងតម្រូវឱ្យមានវិធីសាស្រ្តជាប្រព័ន្ធ ដែលលើសពីការ កែលម្អទ្រព្យសម្បត្តិរូបវន្ត។

ក្នុងរយៈពេលខ្លី វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ទាំងមូល ដោយការត្រួតពិនិត្យ ប្រសិទ្ធភាពនៃច្រកផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ ការពង្រីក "គម្រោងពាណិជ្ជករល្អបំផុត" ទៅកាន់វិស័យដឹក ជញ្ជូនកាន់តែទូលំទូលាយ និងការបង្កើត "ROADWATCH" ដែលជាបណ្តាញទូរស័ព្ទបន្ទាន់សម្រាប់ ពាណិជ្ជករ និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បី រាយការណ៍អំពីភាពមិនប្រក្រតី។ ក្នុងរយៈពេលពីមធ្យមទៅវែង វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនការសកម្មភាពអន្តរការី និងភស្តុភារដ៏ទូលំទូលាយ គំនិតផ្តួចផ្តើម និងផែនការដឹកជញ្ជូនក្នុងទីក្រុង ជើងឯក លើកកម្ពស់ភស្តុភារឯកទេស និងពាណិជ្ជកម្ម អេឡិចត្រូនិក និងគាំទ្រដល់ភាព មើលឃើញជាក់ស្តែង និងតម្លាភាពនៃ ចលនាដឹកជញ្ជូន។