ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តលើគម្រោងវិនិយោគធំៗចំនួន ៦ ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ១៦,៦ លានដុល្លារ

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា CDC កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ បានសម្រេចឯកភាព និងអនុម័តឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន ៦ ផ្សេងទៀត ធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា តាមការស្នើសុំ ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ទៅ ១៦,៦ លានដុល្លារអាមេរិក ស្ថិតក្នុងគោលដៅវិនិយោគនៅខេត្ត ស្វាយរៀង និងខេត្តព្រះសីហនុ ដោយចេញជាវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរ ទោដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៥ ដែលនឹងជួយអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ក៏ដូចជាបង្កើតទីផ្សារការងារបន្ថែមជូនពលរដ្ឋ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនទាំង ៥ នោះរួមមានដូចជា៖ 

. ក្រុមហ៊ុន ZHEJIANG CHISHUN FOAM CO., LTD ជាប្រភេទគម្រោងបង្កើតជារោងចក្រផលិតអេប៉ុង គ្រប់ប្រភេទ មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេមបូឌាន ចេជាង ហ្គ័រជី ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន ២,១ លានដុល្លារអាមេរិក ត្រៀមនឹងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ១៤១ កន្លែង។

. ក្រុមហ៊ុន XIN CHI XING PACKAGING CO., LTD ជាប្រភេទគម្រោងបង្កើតជារោងចក្រផលិតកេសកាតុង មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស តាយសេង បាវិតខេត្តស្វាយរៀង មានទុនវិនិយោគចំនួន ២,៦ លានដុល្លារអាមេរិក ត្រៀមនឹងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា ២១០ នាក់។

. ក្រុមហ៊ុន CHIANG CU WIRE & CABLE CO., LTD ជាគម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតខ្សែភ្លើង និងខ្សែកាប្លិ៍ ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ខេត្តស្វាយរៀង ហ្គីហ្គា រីសស៍ មានទុនវិនិយោគប្រមាណជា ៣,២ លានដុល្លារអាមេរិក ត្រៀមនឹងបង្កើតការងារបានចំនួនប្រហែល ២៤៣ កន្លែងជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់។

. ក្រុមហ៊ុន GORGEOUS STEEL STRUCTURE (CAMBODIA) CO., LTD ជាគម្រោងបង្កើតរោងចក្រកែច្នៃដែក មានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដែលមានទុនវិនិយោគចំនួន ៦ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលនឹងបង្កើតឱកាសការងារចំនួន ៨៤ កន្លែងជូនពលរដ្ឋ។ 

. ក្រុមហ៊ុន WING ART LIGHTING AND GIFTWARE CO., LTD ជាគម្រោងវិនិយោគបង្កើតជារោងចក្រផលិតអំពូលភ្លើង អំពូលលម្អ និងគ្រៀងបង្គុំអំពូលភ្លើងគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាយសេង បាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ជាមួយនឹងទុនវិនិយោគប្រហែល ៧,៤ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលនឹងបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋបាន ៣៩៤ កន្លែង។

ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនធំៗទាំង ៥ ខាងលើ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការវិនិយោគនៅកម្ពុជា ក៏មានក្រុមហ៊ុន AMAMOKE TABACCO CAMBODIA CO., LTD ទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតឲ្យវិនិយោគ តែមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការបោះទុនវិនិយោគឡើយ ដែលក្រុមហ៊ុនផលិតបារីនេះ មានទុនវិនិយោគសរុបប្រមាណជា ៥ លានដុល្លារអាមេរិក មានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ។ នេះគឺសុទ្ធសឹងជាគម្រោងថ្មីៗ ដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនាខែសីហានេះ ដែលនឹងរួមចំនែកក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរជាងមុន ក៏ដូចជាបង្កើតទីកន្លែងការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ទៀតផង។

 

ប្រភព៖ CDC