មកទស្សនារចនាបថនៃកន្លែងធ្វើការទាំង 30 របស់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចយក្សនានានៅក្នុងពិភពលោក!

យើងទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានស្គាល់ហើយពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សធំៗ របស់ពិភពលោក តួយ៉ាងដូចជា Google, Apple, Microsoft និង Facebook, Uber ជាដើម ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះ សុទ្ធតែបានផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងធំធេង ទៅដល់មនុស្សទូទាំងសកលលោក និងសឹងតែមិនអាចខ្វះបាន។ ការិយាល័យ ឬកន្លែងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុនទូទៅ អ្នកអា​ចស្មានដឹងហើយ ថាវាអាចនឹងមានរចនាបថបែបណា ចុះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សទាំងនោះ តើអ្នកដឹងអត់ ថាមានរចនាបថទាក់ទាញ ប្លែកពីគេ និងចាប់ភ្នែកយ៉ាងណាខ្លះ?

នៅក្នុងអត្ថបទនេះ គេហទំព័រ Cambodia Property Report របស់យើង នឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នា មកស្គាល់និងបានឃើញពីរចនាបថរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនានានៅក្នុងពិភពលោក ថាតើវាប្លែក និងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណា:

ក្រុមហ៊ុន Google
1. Google Campus Dublin / ដោយ Camenzind Evolution + Henry J. Lyons Architects


2. Google Mexico / ដោយ SPACE Architects


3. Google Campus London / ដោយ Jump Studios


4. Google Tel Aviv Offices / ដោយ Camenzind Evolution


5. Google Madrid HQ / ដោយ Jump Studios


6. Google EMEA Engineering Hub / ដោយ Camenzind Evolution


7. Google Milan / ដោយ AMA - Albera Monti & Associati


ក្រុមហ៊ុន
Facebook
8. Facebook MPK 21 / ដោយ Gehry Partners


9. Facebook Offices / ដោយ O+A Studio


ក្រុមហ៊ុន Airbnb
10. Airbnb Dublin / ដោយ Heneghan Peng Architects


11. Airbnb CX Hub / ដោយ Bora Architects


12. Airbnb Tokyo / ដោយ Suppose Design Office


13. Airbnb 99 Brannan / ដោយ Airbnb Environments


ក្រុមហ៊ុន Apple
14. Steve Jobs Theater / ដោយ Foster + Partners


ក្រុមហ៊ុន Slack
15. Slack Headquarters / ដោយ Studio O+A


16. Slack London Office / ដោយ ODOS architects


17. Slack New York City Office / ដោយ Snøhetta


18. Slack Toronto Office / ដោយ Dubbeldam Architecture + Design


19. Slack Asia Pacific Headquarters / ដោយ Breathe Architecture


ក្រុមហ៊ុន Microsoft
20. Microsoft Domicile / ដោយ Henning Larsen


21. Microsoft Technology Pavilion / ដោយ NOWADAYS office


22. Microsoft Milan / ដោយ Flores & Prats


23. Microsoft Vienna / ដោយ INNOCAD


24. Microsoft New England Research + Development Center / ដោយ Sasaki


ក្រុមហ៊ុន Pinterest
25. Pinterest Headquarters / ដោយ All of the Above + First Office + Schwartz and Architecture


ក្រុមហ៊ុន Uber
26. Uber Hong Kong / ដោយ Bean Buro


27. Uber EMEA Headquarters / ដោយ Assembly Design Studio + Cannon Design


28. Uber Advanced Technologies Group Center / ដោយ Assembly Design Studio


ក្រុមហ៊ុន Samsung
29. Samsung Seocho / ដោយ KPF


30. Samsung Finance Campus / ដោយ AI ARCHITECTS


បន្ទាប់ពីបានឃើញកន្លែងធ្វើការទាំង 30 របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សទាំងនេះហើយ អ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ? ពេញចិត្តមួយណាជាងគេដែរ? ហើយបើសិនជាឲ្យអ្នករើសមួយ ជារចនាបថនៃកន្លែងធ្វើការមួយ របស់អ្នក តើអ្នកនឹងរើសយកមួយណាដែរ? ចូលរួមបញ្ចេញមតិ និងការពេញចិត្តរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមអត្ថបទនេះបាន!!

ប្រភពមកពីhttps://www.archdaily.com/924999/30-workspaces-for-the-worlds-biggest-tech-companies