គម្រោងសាងសង់អគារពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រថ្មីមួយ កំពុងសាងសង់ឡើងនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ
ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ សម្រេចការសាងសង់បាន ២៨% មកហើយ!
ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
ក្រសួងសុខាភិបាល កំណត់ទីតាំង ២ កន្លែងសម្រាប់ធ្វើតេស្ដលើកទី២ សម្រាប់អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា!
ថ្ងៃទី ០៤ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
ធនាគារ ២ កន្លែងនៅភ្នំពេញ ត្រូវបានបិទទ្វារ ក្រោយរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩!
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
ប្រទេសអ៊ីតាលី ចាប់ផ្តើមដំណើរការជើងហោះហើរ ដែលមានសុវត្ថិភាពពីកូវីដ-១៩ ‘Virus free’ រវាងអ៊ឺរ៉ុប-អាមេរិក ជាលើកដំបូង!
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
គម្រូលិខិតឆ្លងដែនបែបឌីជីថលថ្មីនេះ នឹងរក្សាទុករាល់ព័ត៌មានពីសុខភាពរបស់អ្នក ហើយអាចនឹងត្រូវទាមទារសម្រាប់ការហោះហើរនៅឆ្នាំក្រោយ!
ថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០
ព័ត៌មានបន្ថែម