កម្ពុជា រំពឹងនាំចេញសម្ភារៈធ្វើដំណើរ និងកាបូប ឲ្យបានក្នុងរង្វង់ទឹកប្រាក់ ១ ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងឆ្នាំ២០២០!
ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០
ទាំងនេះគឺជាកោះស្អាតៗបំផុតទាំង ៧ នៅប្រទេសកម្ពុជា!
ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០
កន្លែងទាំង 23 នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នករៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្ម ឬអ្នកចាប់អាជីពជាស្ថាបត្យករ ទៅទស្សនា!
ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០
មេរៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំជាក់ស្តែងចំនួន ១០​ ពីលោក Steve Jobs ដែលអ្នកគួរអនុវត្តតាម!
ថ្ងៃទី ២២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០
ក្រុមហ៊ុន ប៉េង ហួត គ្រុប បានឧបត្ថម្ភរថយន្តចំនួន ០២គ្រឿងជូនដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ និង អង្ករចំនួន៥០តោន ជូនសាលារាជធានីភ្នំពេញ
ថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០
កម្ពុជា ប្រហែលអាចទទួលបានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០២១!
ថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០
ព័ត៌មានបន្ថែម