ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អន្តរជាតិ (IAG) កាត់បន្ថយអត្រាខាតបង់នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួន នៅក្នុងត្រីមាសទី ២ នេះ!
20 នាទីមុន
កម្ពុជា រំពឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច ២.៥% នៅឆ្នាំ ២០២១!
24 នាទីមុន
ជំងឺកូវីដ ១៩ មានវត្តមានឡើងវិញក្នុងទីក្រុងហ្វូហាន (Wuhan) ខណៈ Delta កំពុងរាតត្បាត
27 នាទីមុន
តួរលេខឆ្លងនៅអង់គ្លេសបានធ្លាក់ចុះជិត ២ សប្ដាហ៍មកហើយ ផ្ទុយពីការព្យាករណ៍កន្លងមក!
31 នាទីមុន
គម្រោងវិនិយោគរោងចក្រជាង ៧០ លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដា!
19 ម៉ោងមុន
មកស្គាល់ផ្លូវជាតិលេខ ១ ដល់ផ្លូវជាតិលេខ ១០!
19 ម៉ោងមុន
ព័ត៌មានបន្ថែម